AKM logo (www.akm.externet.hu)
A Magyar Lobogó

Magyarország Statisztikái, Magyarország A Világban
Táblázat XIX
Adatok, táblázatok, térképek, statisztikai információk Magyarországról és az átölelő világról.

Kelt. Megnevezés Kép Kép
1846 Magyarország   Nagy
  I. Dunáninneni kerületek   Nagy
  II. Dunántúli kerületek   Nagy
  III. Tiszáninneni kerületek   Nagy
  IV. Tiszántúli kerületek   Nagy
  V. A szabad kerületek   Nagy
  VI. A Székekben   Nagy
  VII. Drávántúli kerületek   Nagy
  VIII. Horvátországban   Nagy
  IX. Erdély   Nagy
  X. Végőrvidék   Nagy
  XI. Dalmátia   Nagy
1896 A földkerekség népei. Kicsi Nagy
  A földkerekség népeinek nyelve. Kicsi Nagy
  A föld nevezetesebb folyóinak hossza és folyórendszerük területe. Kicsi Nagy
  A föld államai területének összehasonlítása négyzetkilométerekben. Kicsi Nagy
  A népesség aránya földünk államaiban. Kicsi Nagy
  Vallások megoszlása a földkerekségen. Kicsi Nagy
  A föld lakói vallásának számarányos összehasonlítása. Kicsi Nagy
  Európa főbb vallása a következők száma szerint. Kicsi Nagy
  A föld legnevezetesebb városai lakosságának összehasonlítása. Kicsi Nagy
  Európa népeinek és nyelvtörzseinek térképe. Kicsi Nagy
  Európa lakosságának sűrűsége. Kicsi Nagy
  Európa államainak összehasonlítása, területük alapján. Kicsi Nagy
  Európa államainak összehasonlítása, az állami kiadások alapján. Kicsi Nagy
  Ausztria és Magyarország egybevetése, a terület alapján ... Kicsi Nagy
  Ausztria és Magyarország egybevetése, a lakósság alapján. Kicsi Nagy
  Magyarország arany és ezüst termelése 1867-1893-ig. Kicsi Nagy
  Bányatermékek mennyisége az utóbbi öt év átlaga szerint. Kicsi Nagy
  A fontosabb gabonanaműek utóbbi tíz évi átlagos árhullámzása. Kicsi Nagy
  A mezőgazdasági termelés az utóbbi tíz év átlaga szerint. Kicsi Nagy
  A magyarság és a nemzetiségek összehasonlítása. Kicsi Nagy
  Állami bevételek és kiadások. Kicsi Nagy
  Államadósságok. Kicsi Nagy
  Európa egyes államai erdő állományának összehasonlítása. Kicsi Nagy
  Ausztria és Magyarország bor és sör termelésének összehasonlítása. Kicsi Nagy
  A talaj kihasználása Ausztriában és Magyarországon. Kicsi Nagy
  Népesség, foglalkozás, hivatás Ausztriában és Magyarországon. Kicsi Nagy
  Közlekedés Ausztriában és Magyarországon: Vasutak. Kicsi Nagy
  Közlekedés Ausztriában és Magyarországon: Posta és távíró. Kicsi Nagy
  Az állatok létszáma. (Ausztria, Magyarország, Horvát Szlo.) Kicsi Nagy
  Magyarország behozatalának cikkei ... Kicsi Nagy
  Magyarország kivitelének cikkei ... Kicsi Nagy
  A fontosabb fogyasztási cikkek és élelmiszerek stb. évi átlagos ára ... Kicsi Nagy
  A pénz átlagos vásárló képessége 1723-1895. Kicsi Nagy
  Életkor és halandóság a főbb európai államokban ... Kicsi Nagy
  A talaj megművelése százalékokban. (Európa) Kicsi Nagy
  Gabona termények. (Európa) Kicsi Nagy
  Állattenyésztés. (Európa) Kicsi Nagy
  Folyékony élvezeti cikkek és Bánya termékek. (Európa) Kicsi Nagy
  Az európai államok fegyveres ereje béke idején és mozgósítva. Kicsi Nagy
  Az európai államok adósságai ... Kicsi Nagy
  Az európai államok sorrendje árúik és nemesfémeik be- és kiviteli ... Kicsi Nagy


E-mail:  A K M
© 1999-2000 JJ Soft
E-mail:  JJ Soft