AKM logo (www.akm.externet.hu)
A Magyar Lobogó

Magyarország Képeken
Magyarország növényei
Különféle virágos növények 1900 táján, a történelmi Magyarország területén.

  Megnevezés Megnevezés latinul
  Közönséges varázslófű Circaea lutetiana
  Vesszős fagyal Ligustrum vulgare
  Közönséges orgonafa Syringa vulgaris
  Közönséges kőris Fraxinus excelsior
  Orvosi csikorka Gratiola officinalis
  Orvosi veronika Veronica officinalis
  Kerti zsálya Salvia officinalis
  Mezei macskagyökér Valeriana officinalis
  Saláta galambbegy Valerianella olitoria Poll.
  Sás (mocsári) nőszirom Iris Pseudacorus
  Bókoló dákoska Gladiolus communis
  Magyar sáfrány Crocus Heuffelianus Herb.
  Tavi káka Scirpus lacustris
  Keskenylevelű gyapju-sás Eriophorum polystachyum
  Kétsoros árpa Hordeum distichum
  Közönséges búza Triticum vulgare Vill.
  Tönköly búza Triticum Spelta
  Közönséges rozs Secale cereale
  Abrak zab Avena sativa
  Sovány perje Poa trivialis
  Fodros harmatkása Glyceria aquatica
  Csomós ebír Dectylis glomerata
  Tarajos fésű-fű Cynosurus cristatus
  Réti csenkesz Festuca pratensis Hubs.
  Puha rozsnok Bromus mollis
  Évelő vadócz Lolium perenne
  Szagos borjúpázsit Anthoaxanthum odoratum
  Mezei ecsetpázsit Alopecurus pratensis
  Zilált kásafű Millium effusum
  Fedő nád Phragmites communis Trin.
  Gyapjas selyemperje Holcus lanatus
  Bókoló gyöngyfű Melica nutans
  Közepes rezgőfű Briza media
  Termesztett rizs Oryza sativa
  Réti ördögharapta-fű Succisa pratensis Mnch.
  Galambszínű ördögszem Scabiosa Columbaria
  Mezei varfű Knautia arvensis
  Erdei mácsonya Dipsacus Fullonum
  Szagos müge Asperula odorata
  Tejoltó galaj Galium verum
  Festő buzér Rubia tinctorum
  Közepes utilapú Plantago media
  Húsos som Cornus mas
  Csemege sulyom Trapa natans
  Orvosi ebnyelvű-fű Cynoglossum officinale
  Kerti borágó Borago officinalis
  Fekete nadálytő Symphytum officinale
  Mocsári nefelejcs Myosotis palustris
  Bolondító beléndek Hyoscyamus niger
  Csattanó maszlag Datura Stramonium
  Orvosi atraczél Anchusa officinalis
  Petyegetett gálna Pulmonaria officinalis
  Terjőke kigyószisz Echium vulgare
  Kőmagvú gyöngyköles Lithospermum officinale
  Parlagi nefelejcs Myosotis arvensis
  Keserű vidrafű Menyanthes trifoliata
  Apró szulák Convolvulus arvensis
  Ligeti kúnrépa Cyclamen europaeum
  Orvosi kankalin Primula officinalis Jacq
  Illatos kankalin Primula Columnae Ten.
  Lisztes kankalin Primula farinosa
  Czifra (cifra) kankalin Primula Auricula
  Havasi harangrojt Soldanella alpina
  Mezei tikszem Anagallis arvensis
  Közönséges lizinka Lysimachia vulgaris
  Pénzlevelű lizinka Lysimachia Nummularia
  Százforintos földepe Erythraea Centaurium Pers.
  Heverő azálea Azalea procumbens
  Kék csatavirág Polemonium coeruleum
  Közönséges dohány Nicotiana Tabacum
  Molyhos ökörfarkkóró Verbascum Thapsus
  Maszlagos nadragulya Atropa Belladonna
  Piros ebszőlő Solanum Dulcamara
  Fekete ebszőlő Solanum nigrum
  Télizöld meténg Vinca minor
  Hegyi csékcsillag Jasione montana
  Gombos raboncza Phyteuma orbiculare
  Csomós csengettyűke Campanula glomerata
  Baraczklevelű (beracklevelű) csengetyűke Campanula persicifolia
  Jerikói loncz Lonicera Caprifolium
  Üvegszárú nenyúljhozzám Impatiens noli tangere
  Háromszinű ibolya Viola tricolor
  Csíkos kecskerágó Evonymus europaeus
  Bortermő szőlő Vitis vinifera
  Kutya benge Rhamnus Frangula
  Veres ribiszke Ribes robrum
  Repkény borostyán Hedera Helix
  Vénicz szil Ulmus pedunculata Foug.
  Kenő libatop Chenopodium bonus Henricus
  Orvosi méregölő Cynanchum Vincetoxicum
  Tavaszi tárnics Gentiana verna
  Kornis tárnics Gentiana Pneumonanthe
  Sárga tárnics Gentiana lutea
  Kakukfűfojtó aranka Cuscuta Epithymum Murr.
  Berki zápócza Astrantia major
  Kereklevelű buvák-fű Bupleurum rotundifolium
  Foltos bürök Conium maculatum
  Mogyorós hólyagfa Staphylea pinnata
  Kánya bangita Viburnum Opulus
  Fürtös bodza Sambucus racemosa
  Mocsári parnasszia Parnassia palustris
  Házi len Linum usitatissimum
  Kereklevelű harmatfű Drosera rotundifolia
  Közönséges istáczfű Armeria elongata (Hoffmn.) Koch.
  Sóska borbolya Berberis vulgaris
  Henye locsahúr Peplis Portula
  Tavaszi tőzike Leucojum vernum
  Kikeleti hóvirág Galanthus nivalis
  Csupros nárczis (nárcisz) Narcissus Pseudo-Narcissus
  Fehér nárczis (nárcisz) Narcissus poeticus
  Fürtös sülyfű Polygonatum multiflorum
  Májusi gyöngyvirág Convallaria majalis
  Spárga nyúlárnyék Asparagus altilis Aschers.
  Koczkás (kockás) kotu-liliom Fritillaria Meleagris
  Erdei tyúktaréj Gagea lutea
  Turbán liliom Lilium Martagon
  Liliom hölye Anthericum Liliago
  Medve hagyma Allium ursicum
  Úri madártej Ornithogalum umbellatum
  Kétlevelű csilla Scilla bifolia
  Őszi kikirics Colchicum autumnale
  Béka szittyó Juncus effusus
  Mezei perjeszittyó Luzula campestris
  Sóska lórom Rumex Acetosa
  Madársóska lórom Rumex Acetosella
  Vízi hídőr Alisma plantago
  Fehér bokrétafa Aesculus Hippocastanum
  Jókori juhar Acer platanoides
  Keskenylevelű fűzike Chamaenerium angustifolium Scop.
  Közönséges ligetszépe Oenothera biennis
  Közönséges csarap (csarab) Calluna vulgaris Salisb.
  Hamvas hanga Eric cinerea
  Veres áfonya Vaccinium Vitis idea
  Farkas boroszlán Daphne Mezereum
  Baraczklevelű (baracklevelű) keserűfű Polygonum persicaria
  Kigyós keserűfű Polygonum Bistorta
  Közönséges pohánka Fagopyrum sagittatum Gilib.
  Arany veselke Chrysosplenium alternifolium
  Ernyős virág-káka Butomus umbellatus
  Kőrislevelű ezerjófű Dictamnus albus
  Mocsári molyűző Ledum palustre
  Kereklevelű körtike Pirola rotundifolia
  Rozsdás havasszépe Rhododendron ferrugineum
  Bibircsós kőrontó Saxifraga granulata
  Tajtékzó szappanfű Saponaria officinalis
  Barát szegfű Dianthus Carthusianorum
  Buglyos szegfű Dianthus superbus
  Gyepi derczefű Gypsophila muralis
  Egynyári szikárka Scleranthus annuus
  Olocsány csillaghúr Stellaria Holostea
  Parlagi madárhúr Cerastium arvense
  Fehér mécsvirág Melandrium album (Mill.) Garcke
  Piros mécsvirág Melandrium rubrum Garcke.
  Kakuk mécsvirág Lychnis Flos Cuculi
  Erdei madársóska Oxalis Acetosella
  Kerti varjúháj Sedum Fabaria Koch.
  Borsos varjúháj Sedum acre
  Kerek kapotnyak Asarum europaeum
  Réti füzény Lythrum Salicaria
  Bojtorjános párló Agrimonia Eupatoria
  Közönséges mandola (mandula) Prunus Amygdalus Stokes
  Savanyú meggy Prunus Cerasus
  Kajszín (kajszi) baraczk (barack) Prunus Armeniaca
  Kerti szilva Prunus domestica
  Zelnice meggy Prunus Padus
  Vad körte Pirus communis
  Vad alma Pirus Malus
  Lisztes berkenye Sorbus Aria
  Veres berkenye Sorbus aucuparia
  Borízű naspolya Mespilus germanica
  Egymagvú galagonya Crataegus monogya Jacq.
  Közönséges birs Cydonia vulgaris Pers.
  Csipke rózsa Rosa canina
  Legyező bajnócza Filipendula Ulmaria Maxim.
  Málna szeder Rubus Idaeus
  Közönséges gyömbérgyökér Geum urbanum
  Tavaszi pimpó Potentilla viridis (Neilr.) Fritsch
  Vérehulló fecskefű Chelidonium majus
  Sárga szarvas-mák Glaucium flavum
  Közönséges pipacs Papaver rhoeas
  Közönséges tetemtoldó Helianthemum chamaecistus Mill.
  Fehér tündér-rózsa Nymphaea alba
  Sárga vizitök Nuphar luteum Sm.
  Közönséges szarkaláb Delphinium Consolida
  Közönséges czámoly Aquilegia vulgaris
  Mezei kandilla Nigella arvensis
  Közönséges zergeboglár Trollius europaeus
  Mocsári gólyahír Caltha palustris
  Fekete hunyor Helleborus niger
  Nyári hérics Adonis aestivalis
  Réti boglárka Ranunculus acer
  Apró egérfarkfű Myosurus minimus
  Délvidéki kökörcsin Anemone montana Hoppe.
  Májfű kökörcsin Anemone Hepatica
  Iszalag bércse Clematis Vitalba
  Tarka kenderkefű Galeopsis speciosa Mill.
  Szagos levendula Lavandula spica
  Ostorindás ínfű Ajuga reptans
  Sarlós gamandor Teucrium Chamaedrys
  Borsos menta Mentha piperita
  Alföldi kakukfű Thymus Marschallianus Willd.
  Vad majorána Origanum vulgare
  Piros árvacsalán Lamium purpureum
  Fehér árvacsalán Lamium album
  Foltos árvacsalán Lamium maculatum
  Sárga árvacsalán Lamium luteum (Huds.) Krock.
  Német tisztesfű Stachys germanica
  Erdei tisztesfű Stachys sylvatica
  Hasznos tisztesfű Stachys recta
  Fekete pesztercze Ballota nigra
  Közönséges gyíkfű Brunella vulgaris
  Kerek repkény Glechoma hederacea
  Erdei méhfű Melittis Melissophyllum
  Vízmelléki csukóka Scutellaria galericulata
  Orvosi tisztesfű Stachys officinalis Trev.
  Czitromszagú (citromszagú) mézfű Melissa officinalis
  Borsfű pereszlény Satureja vulgaris Fritsch
  Konya vicsorgó Lathraea Squamaria
  Mocsári kakastaréj Pedicularis palustris
  Alföldi kakasczímer (kakascímer) Alectorolophus goniotrichus Stern.
  Mezei csormolya Melampyrum arvense
  Réti csormolya Melampyrum pratense
  Orvosi szemvidító Euphrasia Rostkoviana Hayne.
  Csomós görvélyfű Scrophularia nodosa
  Kerti oroszlánszáj Antirrhinum majus
  Közönséges gyujtovány Linaria vulgaris Mill.
  Kőfali pintyő Cymbalaria muralis Baumg.
  Piros gyűszűvirág Digitalis purpurea
  Mezei tarsolyfű Thlaspi arvense
  Hegyi ternye Alyssum montanum
  Tavaszi daravirág Draba verna
  Hagymaszagú zsombor Alliaria officinalis Andrz.
  Főzelék káposzta Brassica oleracea
  Mezei mustár Sinapis arvensis
  Kerti retek Raphanus sativus
  Bőjti kakuktorma Cardamine Nasturtium
  Szagos repcsény Erysimum Cheiri
  Közönséges Borbála-fű Barbarea vulgaris
  Violás repcsény Erysimum cheiranthoides
  Mezei gerely Geranium pratense
  Nehézszagú gerely Geranium Robertianum
  Erdei mályva Malva sylvestris
  Odvas keltike Corydalis cava
  Orvosi füstike Fumaria officinalis
  Fehér akácz (akác) Robinia Pseudacacia
  Európai sül-zanót Ulex europaeus
  Német rekettye Genista germanica
  Festő rekettye Genista tinctoria
  Pirosló lóhere Trifolium rubens
  Seprős zanót Cytisus scoparius
  Aranyeső zanót Cytisus Laburnum
  Tövises iglicz (iglic) Ononis spinosa
  Réti lóhere Trifolium pratense
  Orvosi somkóró Melilotus officinalis Simk.
  Takarmány luczern (lucerna) Medicago sativa
  Herehura lóhere Trifolium arvense
  Sárga csillagfürt Lupinus luteus
  Magyar nyúlszapuka Anthyllis polyphylla Kit.
  Szarvas kerep Lotus corniculatus
  Ernyős patkóczím Hippocrepis comosa
  Tarka koronilla Coronilla varia
  Takarmány baltaczím Onobrychis viciaefolia Scop.
  Kaszanyűg bükköny Vicia Cracca
  Erdei lednek Lathyrus sylvestris
  Réti lednek Lathyrus pratensis
  Tavaszi lednek Larhyrus vernus Bernh.
  Vetemény borsó Pisum sativum
  Közönséges orbánczfű Hypericum perforatum
  Közönséges bakszakál Tragopogon orientalis
  Spanyol pozdor Scorzonera hispanica
  Ékes keserűgyökér Picris hieracioides
  Mezei katáng Cichorium Intybus
  Pongyola pitypang Taraxacum officinale Wigg.
  Kaczúros pelyvahordó Hypochoeris radicata
  Mérges saláta Lactuca virosa
  Szelid csorbóka Sonchus laevis
  Piros nyúl-saláta Prenanthes purpurea
  Bókoló bogács (bogáncs) Carduus nutans
  Lándsás aszat Cirsium lanceoletum Scop.
  Halavány aszat Cirsium oleraceum
  Festő fűrészfű Serratula tinctoria
  Réti bolhafű Pulicaria dysenterica
  Német örvénygyökér Inula germanica
  Bóbitás küllőrojt Erigeron acer
  Aranyos istápfű Solidago Virga aurea
  Vad százszorszép Bellis perennis
  Közönséges aranyvirág Chrysanthemum Leucanthemum
  Homoki gyopár Helichrysum arenarium
  Kétlaki gyopár Antennaria dioica
  Hegyi árnika Arnica montana
  Közönséges aggófű Senecio vulgaris
  Lókörmű marti-lapu Tussilago Farfara
  Fekete üröm Artemisia vulgaris
  Csillag gerepcsény Aster Amellus
  Varádics aranyvirág Chrysanthemum vulgare
  Orvosi székfű Matricaria Chamomilla
  Nemes pipitér Authemis nobilis
  Közönséges cziczkafark (cickafark) Achillea millefolium
  Vastövű buzavirág Centaurea Scabiosa
  Fekete buzavirág Centaurea nigra
  Kék búzavirág Centaurea cyanus
  Subás farkasfog Bidens tripartita
  Kerti körömvirág Calendula officinalis
  Foltos kosbor Orchis maculata
  Törpe biborka Nigritella nigra Simk.
  Pókos bangó Ophrys aranifera Huds
  Fehér madár-sisak Cephalanthera alba Simk.
  Széleslevelű nőszőfű Epipactis latifolia All.
  Sarjadzó madár-fészek Neottia Nidus avis Rich.
  Tojáslevelű békakonty Listera ovata
  Tarka rigópohár Cypripedium Calceolus
  Közönséges farkas-alma Aristolochia Clematitis
  Kis-sár fűtej Euphorbia Esula
  Farkas fűtej Euphorbia Cyparissias
  Foltos kontyvirág Arum maculatum
  Széleslevelű gyékény Typha latifolie
  Ágas béka buzogány Sparganium erectum
  Erdei fenyő Pinus sylvestris
  Lúcz fenyő Picea excelsa
  Jegenye fenyő Abies alba Mill.
  Közönséges boróka Juniperus communis
  Korai sás Carex praecox Schreb.
  Savanyú eper Morus nigra
  Mézgás eper Alnus glutinosa
  Nyíl-levelű nyílfű Sagittaria sagittifolia
  Útmenti laboda Atriplex patulum
  Savanyító uborka Cucumis sativus
  Erdei bükk Fagus sylvatica
  Közönséges mogyoró Corylus Avellana
  Közönséges gyertyán Carpinus Betulus
  Fehér nyír Betula alba
  Jóféle gesztenye Castanea sativa Mill.
  Kocsányos tölgy Quercus Robur
  Csörge fűz Salix fragilis
  Jegenye nyár Populus pyramidalis Roz.
  Piros földi-tök Bryonia dioica
  Vetett kender Cannabis sativa
  Felfutó komló Humulus Lupulus
  Egynyári szélfű Mercurialis annua
  Mezei surló Equisetum arvense
  Felemás-levelű király-haraszt Osmunda regalis
  Kapcsos korpafű Lycopodium clavatum
  Édesgyökerű páfrány Polypodium vulgare
  Erdei pajzsika Aspidium Filix mas
  Törékeny hólyagharaszt Cystopteris fragilis Bernh.
  Egylevelű kigyónyelv Ophioglossum vulganum
  Erdei hölgyharaszt Athyrium Filix femina Roth.
  Csipkés bodorka Asplenium Trichomanes
  Éplevelű gímharaszt Scolopendrium vulgare
  Erdei borda-haraszt Blechnum Spicant
  Közönséges sas-haraszt Pteridium aquilinum Kuhn.
  Selymes boglárka Ranunculus illyricus
  Piros hunyor Helleborus purpurascens
  Dinnyés varjúmák Hibiscus ternatus
  Szőlőlevelű kitaibelia Kitaibelia vitifolia Willd.
  Hármas levelű waldsteinia Waldsteinia trifolia Roch.
  Kárpáti kőrontó Saxifraga carpatica Rchb.
  Szártalan bóka Astragalus exscapus
  Pompás telekia Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
  Magyar zergevirág Doronicum hungaricum Rchb.
  Kárpáti aggófű Senecio carpaticus Herbich.
  Rózsás pozdor Scorzonera rosea
  Kárpáti csengetyűke Campanula carpatica Jacq.
  Magyar bruckenthalia Bruckenthalia spiculifolia Salisb.
  Homoki pirosítófű Alkanna tinctoria
  Herehura lóhere Trifolium arvense
  Sárga csillagfürt Lupinus luteus
  Magyar nyúlszapuka Anthyllis polyphylla Kit.
  Szarvas kerep Lotus corniculatus
  Ernyős patkóczím Hippocrepis comosa
  Tarka koronilla Coronilla varia


E-mail:  A K M
© 1999-2000 JJ Soft
E-mail:  JJ Soft