Európában és Ázsiában él, de mindenütt ritka madár. Magas sziklákon és elhagyott várakban lakik. Kiáltása kísérteties: uhu! uhu! Igen erõs bátor madár, mely még az embertõl sem ijed meg. Varjúkkal, erdei tyúkokkal, nyulakkal, õzekkel és hasonlókkal táplálkozik. Szabálytalan fészkébe, 3-4 fehér gömbölyded tojást tojik.

Visszalépni az ablak bezárásával lehet!