A magyar papírpénztörténet legritkább darabjai közé tartoznak Kossuth Lajos Londonban nyomtatott 1, 2 és 5 forintosai.
Kossuth 1860-ban ismét lehetőséget látott egy második szabadságharc kirobbantására, ezért elkezdte szervezni a hadsereget (légiót) és a finanszírozáshoz szükséges pénz előállítását. 1848/49 tanulságait felhasználva, az 1852-es philadelphiai jegyekhez hasonlóan most is csak kiscímletű papírpénzek nyomtatását kezdte meg. A londoni Day and Son Co. kapott Kossuthtól megbízást a nyomtatásra, amely 1860 utolsó és 1861 első heteiben megtörtént.
Mivel nagyon gyorsan kellett dolgozni, a nyomda idénymunkásokat vett fel, hogy a határidőt teljesíteni tudja. Vélhetően az utóleg felvett munkások között lehetett az az osztrák titkosügynök, aki egy 1 Forintost kicsempészett és eljuttatott a Metropolitan Police-hoz. Ferenc József császár számára ez volt a corpus delicti, ami alapján beperelte Kossuthot az angol bíróság, a Chancery előtt. Az ügytől viszhangzott az angol parlament alsóháza, az angol és a nemzetközi sajtó, röpiratok születtek, de a magyar ügy számára ez csak a közvélemény jelentős részének szimpátiáját nyerte meg. A pert Kossuth elvesztette, a fellebbezést már nem vállalta, de erre anyagi lehetősége sem volt.
Az ítélet értelmében meg kellett semmisíteni az összes pénzjegyet és azok nyomólemezeit. Néhány példány részben legális, részben illegális úton fennmaradt az utókor számára.
Pénzként a Kossuth-emigráció egyetlen kibocsátása sem funkcionált, tehát helyesebb azokat pénzjegy-tervezetnek nevezni.

Visszalépni az ablak bezárásával lehet!