A Habsburg Birodalom a magyar függetlenséget nem ismerte el, ezér politikailag és financiálisan mindent elkövetett annak megakadályozása érdekében. Ezért született az a rendelet is, amely az Ausztria-Magyarország területén forgalomba lévő bankjegyek ezüstre váltási kötelezettségét 1848. május 22-ével megszüntette.
Kossuth Lajos a magyar bankjegykiadás fedezetét a Magyarországon forgalomba lévő osztrák bankjegyek nemesfémre váltásával kívánta volna előteremteni, de ez a fenti rendelet miatt meghiúsult. Ezért a forrásokat államkölcsönként kibocsátott kamatos utalványok, másrészt közakodás révén kellett előteremteni.
Az Országgyűlés 1848. július 11-i ülésén közfelkiáltással hagyta jóvá Kossuth indítványát a 200.000 újonc fegyverbeállításához szükséges pénz hitelből való fedezésére, és felhatalmazta a kormányt 42 millió forint kölcsön felvételére. Ezáltal teremtődött meg a papírbankók kibocsájtásának alapja.
A kiadásra került "Kossuth-Bankók" forgalma kizárólag a független Magyarország területére korlátozódott, mivel Ausztria és tartományai, sőt Horvátország is rendeletileg tiltották meg elfogadásukat.
A Szabadságharc bukása után ellenszolgáltatás nélkült be kellett szolgáltatni őket és birtoklásukért szigorú megtorlást helyeztek kilátásba. A begyűjtött példányokat katonai segédlettel nyilvánosan elégették.
A lakosság egy része azonban -ki tiszteletből, ki Kossuth visszatértére várva- még a statárium ellenére is kegyelettel megőrizte azokat.

Visszalépni az ablak bezárásával lehet!