AKM logo (www.akm.externet.hu)
A Magyar Lobogó

Gyűjtemények
A Szabadságharc Emléktárgyai, Nudelman Gyűjtemény
Az 1848-as Szabadságharc csodálatos emléktárgyai, a BÁV RT aukciós kiadványa alapján!

A BÁV RT hozzájárulásával készült, válogatás.

Litográfiák  
  István főherceg arcképe
  Albrecht osztrák főherceg arcképe
  Karl Ludwig osztrák főherceg arcképe
  I. Ferenc József osztrák császár és magyar király arcképe
  V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király arcképe
  Ernő-főherceg sorgyalogezred katonája az itáliai hadszintéren
  Gyulai sorgyalogezred dobosa az itáliai hadszintéren
  A Perlaszi győzelem 1848. szeptember 2.
  XIV. Armee-Bulletin hadijelentés
  Balthazar Simonich altábornagy győzelme Nagyszombatnál
  A képolnai csata 1849. február 26.
  Csata Komáromnál 1849. április 23.
  A váci csata 1849. július 15.
  Kossuth Lajos arcképe
  Kossuth Lajos arcképe
  Kossuth Lajos arcképe
  Kossuth Lajos búcsúja a haza határaitól
  A 13 kivégzett aradi vértanú arcképe
Sor- és honvédgyalogság  
  Honvéd százados arcképe
  Honvéd törzstiszt arcképe
  Sárkány József honvéd őrnagy arcképe
  Honvéd
  Hadírnoki (Fourier) kalap
  Gyalogoscsákó (Tizedes)
  Honvéd tölténytáska
  Vállszíjas tiszti bőrtáska XIX. sz. közepe
  Honvédtiszti szolgálati öv
  Altiszti kardbojt
  Díszszablya (kadét méretű) 1840 körül
  Osztrák 1837M. gyalogostiszti szablya
  Huszártiszti szablya
  1861M. gyalogostiszti kard, Hornung Flóris díszkardja 1867 körül
  Legénységi honvédatilla
  Bartsay Ábrahám honvéd hadnagy igazolólevele
  Halassy Kázmér szolnoki szállítási és ellátási kormánybiztos pecsétnyomója, 1849
  A 63. honvédzászlóalj 3. századának pecsétnyomója, 1849
Császári-királyi huszárezredek 2. Hannover vagy 8. Koburg-huszárezred
  Főtiszti huszárcsákó
  Főtiszti panyókás honvédsapka
  4. Sándor huszárezred
  Zámbelly Lajos álló alakos, idősebbkori fényképe
  Zámbelly Lajos személyi pisztolya. Olasz, XVIII. sz. vége
  Zámbelly Lajos "önvédelmi" pisztolya. Francia, 1830 körül
  Zámbelly Lajos fokosa
  5. Radetzky huszárezred
  Az 5. gróf Radetzky császári-királyi huszárezred kitüntető keresztje
  6. Württemberg huszárezred
  Főtiszti huszárcsákó (százados)
  Főtiszti huszárdolmány, XIX. sz. második negyede
  Huszártiszti vállszíjas tölténytáska, 1840-es évek
  Osztrák 1798M. kovás lovassági pisztoly
  Osztrák 1844M. lovassági gyutacsos pisztoly
  10. Vilmos huszárezred
  Díszszablya 1831
  Altiszti huszárcsákó (zenész) 1840-es évek
  A 10. (Vilmos) huszárezred osztályparancsnoki pecsétnyomója 1849
  11. Székely határőr huszárezred
  Huszártiszt arcképe 1848
Honvéd huszárezredek 14. Lehel, 15. Mátyás, 16. Károlyi huszárezred
  Huszártiszti vállszíjas tölténytáska
  Huszártiszti vállszíjas tölténytáska
  15. Mátyás huszárezred
  Huszár törzstiszt arcképe
  16. Károlyi huszárezred
  Altiszti huszárcsákó
  Almásy Dénes ülőalakos képe
  18. Attila huszárezred
  Huszártiszti tölténytáska
  Huszártarsolyok
  Főtiszti huszártarsoly, 1840 körül
  Főtiszti huszártarsoly, 1840-es évek
  Kommód huszártarsoly főtiszti felkötővel
  Törzstiszti huszártarsoly
  Főtiszti huszártarsoly
  Főtiszti huszártarsoly
  Altiszti huszártarsoly (zászlós)
Műszaki csapatok  
  Utász csákó
  Utász csákó
Polgárőrség - Nemzetőrség  
  Pest-város, törzstiszti huszárcsákó 1848
  Pest-megye, honvéd-nemzetőr csákó 1848-49
  Győr-város, Nádasi István kinevezése
  Komárom-megye, honvéd nemzetőrcsákó 1849
  Debrecen-város, 1840M. tábori bőrsapka
  Főtiszti polgárőr csákó 1848 körül
  Altiszti polgárőr csákó 1848
  Főtiszti polgárőr csákó 1848 előtt
  Főtiszti nemzetőrcsákó 1848
Szabadcsapatok Lo-Presti csapat
  Gyalogos sötétzöld ruhában
  Vágtató huszár
  Hatvani csapat
  Altiszti huszárcsákó 1848-49
Külföldi légiók Bécsi akadémiai légió
  Bécsi Nemzeti Gárda, tiszti cilinderkalap
  Bécsi légiós kard
  Bécsi légiós kard
  Kress lovascsapat
  Sisak 1848-49
  Főtiszti frakk
  Honvédtiszti szolgálati öv
  Lovastiszti pallos
  Tiszti csákó 1848-49
Műtárgyak  
  Tiszamelléki evangélikus püspökség pecsétje 1848
  Kokárda 1867 után
  Zászlócsúcs XIX. sz. első fele
  Zászlócsúcs 1867 körül
  Főúri dísz-szablya, magyar 1840 körül
  Emlékszablya 1837M.
  Mezőssy László tájképpipája, XIX. sz. közepe
  V. Ferdinánd király arcképe 1845
  Asztalos Etelka arcképe XIX. sz. közepe
  Jelvények
  Csákócímer 1848-49
  Csákócímer 1848-49
  Csákócímer 1849
  Lótakaró vagy huszártarsoly címere, 1848-49
  Tölténytáska címere, 1848-49
  Tiszti tölténytáska címere, 1848-49
  Tiszti tölténytáska címere, 1848-49
  Tölténytáska címere 1849
  Koronás magyar címer, 1848-49
  Kalapjelvény a Német Légió alakulatánál, 1848-49
Asbóth Asbóth Sándor
  Asbóth Sándor dandártábornoki kinevező okmánya, 1862
  Asbóth Sándor fényképe
  Asbóth Lajos
  Asbóth Lajos arcképe
  Honvédségi zászló
Papírpénzek    Kamatos utalványok
  50 Forint Buda, 1848. június 20.
  100 Forint Buda, 1848. június 3.
     Kossuth - Bankók
  1 Forint
  2 Forint
  100 Forint Buda-Pest, 1848. szeptember 1.
     Kincstári utalványok
  15 krajczár Buda, 1849. január 1.
  2 pengő forint Budapest, 1849. július 1.
  10 forint Budapest, 1849. július 1.
     Almássy-Bankók
  10 krajczár Buda, 1849. augusztus 1.
  1 Forint Buda, 1849. március 1.
  1 Forint Buda, 1849. március 1.
  2 Forint Buda, 1848. március 1.
  10 Forint Buda, 1849. március 1.
     Kölcsönjegyek
  1 dollár New York, 1852. február 2.
  5 dollár New York, 1852. február 2.
  10 dollár New York, 1852. február 2.
  50 dollár New York, 1852. július 1.
  100 dollár New York, 1852. július 1.
     Pénzjegyek
  1 Forint, 1853. március 15.
  5 Forint
     Londoni kiadás
  2 Forint
     Szükségpénzek
  2, 6, 10 krajtzár, 1849. július 31.
  1 pengő krajczár Dobsina, 1849. július 16.
  1 pengő krajczár Eger, 1849. augusztus 15.
  5 pengő krajczár Eger, 1849. augusztus 15.
  10 pengő krajczár Eger, 1849. augusztus 15.
  3 pengő krajczár Jolsva, 1849. augusztus 6.
  6 pengő krajczár Jolsva, 1849. augusztus 6.
  1 pengő krajczár Jolsva, 1849. augusztus 6.
  3 pengő krajczár Jolsva, 1849. augusztus 6.
  6 pengő krajczár Jolsva, 1849. augusztus 6.
  10 pengő krajczár Jolsva, 1849. augusztus 6.
  20 pengő krajczár Jolsva, 1849. augusztus 6.
  10 pengő krajczár Szeben, 1849. június 2.
  20 pengő krajczár Szeben, 1849. június 2.
  8 pengő krajczár Komárom, 1849. április 6.
  1 krajczár Murányalja, 1849. augusztus 18.
  3 krajczár Murányalja, 1849. augusztus 18.
  10 krajczár Murányalja, 1849. augusztus 18.
  20 krajczár Murányalja, 1849. augusztus 18.
  6 pengő krajczár Rozsnyó, 1849. július 16.
  10 pengő krajczár Rozsnyó, 1849. július 16.
  5 Forint Temesvár, 1849. május 1.
  10 Forint Temesvár, 1849. május 1.


E-mail:  A K M
© 1999-2000 JJ Soft
E-mail:  JJ Soft