Főtiszti panyókás honvédsapka 1848.
Skarlátvörös posztó, aranysujtásból rávarrt zsinór, homlokrészén sujtás és lánczsinór alkotta vitézkötés.

Visszalépni az ablak bezárásával lehet!