Huszártiszti szablya 1848-49.
Enyhén ívelt erőteljes fokgerincű, fokéles pengével és az 1845M lovastiszti szablyára emlékeztető markolatkosárral. A penge vésetekkel gazdagon díszített. Bal oldalán: felhőn álló Szűz Mária karján a kis Jézussal, alatta PATRONA HUNGARIA VIRGO MARIA felirat és a magyar címer. Jobb oldalán: ágaskodó lován rohamra induló huszár, alatta PRO DEO ET PATRIA, azalatt a kettős kereszt vésete és PRO PATRIA ET LIBERTADE VITAM felirat. A pengető két oldalán a pengét előállító műhely jelzése: W. CLAUBERG A SOLINGEN és sisakos páncélos mellalak. Hossza: 1015 mm, penge hossza 865 mm, szélessége: 30 mm, ívmagasság 30 mm.

Visszalépni az ablak bezárásával lehet!