Sárkány József honvéd őrnagy, törzstiszti kávébarna atillában, 1848-49.
Sárkány József (Józsa) (1828-1903). 1848. tavaszától ügyész Pest megyénél. X. 9.-től honvéd hadbíró hadnagy a 17. és 18. zászlóaljaknál. XII. 6.-tól hadbíró főhadnagy a 39/1 gyalogezrednél. 1849. VI. 3.-tól hadbíró százados, VII. 9.-től századparancsnok ugyanitt, illetve a zászlóaljból alakuló 114. honvédzászlóaljnál. IX. 28.-tól őrnagy, e zászlóalj parancsnoka (Klapka nevezte ki). A komáromi várőrséggel teszi le a fegyvert.

Visszalépni az ablak bezárásával lehet!